Iň köp satylýan daşarda Rattan Patio bagy çaýkanýan oturgyç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok.

YFL-S872G

Ölçegi

280 * 120 * 260 sm

Düşündiriş

4 halk üçin oturgyç

(Çybyn torly PE rattan + alýumin çarçuwasy)

Arza

Açyk, seýilgäh, myhmanhana, bag, teplisa we ş.m.

Aýratynlyk

Oturýan oturgyç

● Designörite dizaýn: ýumşak çaýkamak ukyby bolan çalt ýerine ýetirilýän oturgyçlar.Açyk diwan toplumynda ýokary rahatlygy döredýän jomart, goşmaça çuň oturgyç bar.Doly hereketli diwan size ýakymly we rahat duýgy berýär

● Umumy ululygy: Daş atýan oturgyç: 280 * 120 * 260 sm

● Wagtlar: Isleseňiz howlular, eýwanlar, baglar, eýwanlar, balkon ýa-da jaý ýaly açyk meýdanda amatly.Bu toplumda dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen naharlanmakdan, oýunlardan ýa-da gün hammamyndan lezzet alyň.Pos we howa çydamly.Açyk çäreler üçin ajaýyp

● Material: Poroşok bilen örtülen durnuk polat çarçuwasy, pos we howa çydamly.Weatherhli howa çydamly PE arassalaýjy.Çalt guradylan çuň oturgyç ýassyklary ýokary açyk poliester matada örtülendir, bu açyk meýdanyň ähli görnüşlerinde ýokary çydamlylygy we reňkliligi üpjün edýär.Durnuk we döwülmez çydamly aýna stoluň ýokarsy

● Gurnama we tehniki hyzmat: Açyk görkezmeler we ähli zerur esbaplar bilen ýygnamak aňsat.

Sokulýan oturgyç oturgyçlary

Roörite çaýkanýan oturgyç toplumlary ajaýyp söhbetdeşlik we kafe stilinde naharlanmak üçin ajaýyp ýagdaý döredýär.Bag, eýwan ýa-da howly ýaly açyk howada güýmenmek üçin iň amatly saýlaw.Rattan örülen nagyş, üzüm stilini döredýär we daş-töweregindäki görnüşlere birleşýär.Bu oturgyç toplumy, dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen kofe ýa-da şerap içip bilersiňiz.Materialshli materiallar ýylyň dowamynda howa, pos we pese gaçmak üçin bejerilýär.

● qualityokary hilli we täze

● Patentlenen oturgyç dizaýny

● Berk we çydamly

● Howa çydamly we çydamly PE arassalaýjy

Any Daşarda we içerde ulanmak üçin ajaýyp

Needed simpleönekeý gurnama zerur we ähli enjamlar

4 4 adam üçin ýörite dizaýn

Table Çaý ýa-da kofe içmek üçin Stol bilen

Jikme-jik surat

7

  • Öňki:
  • Indiki: