Plastik basseýn plýa Beach salonynyň oturgyjyny import ediň

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok.

YFL-L1306

Ölçegi

190 * 70 * 47 sm

Düşündiriş

Açyk we ýapyk howuz plýa beach salonynyň oturgyjy

Arza

Açyk howuz, basseýn, kenar

Material

Metal, plastmassa + mata

Aýratynlyk

Suw geçirmeýän

Plast Plastiki salon oturgyçlaryny import ediň Önümiň ululygy - 190 * 70 * 47 sm, agramy: 441 litr, Dürli beden şekilleri üçin oturgyçlaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.

Com Rahatlyk üçin ergonomiki dizaýn - Goltugyň aşagyndaky arkalar arka tarapyň dürli ýerlerde berk durmagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, ergonomiki egri dizaýn arkaňyza we aýaklaryňyza has amatly goldaw berýär.

● environmentalokary daşky gurşaw gaty plastmassa - Bu eýwan çaýy, ýylyň dowamynda ýagyşa we ýele garşy durmak üçin çydamlydyr.Güýçli gurluşyk we çydamly peýdalanmak bilen, bu eýwan açyk howada wagt we ýokary temperatura synagy üçin oňat bolup biler, bu açyk we içerde ulanmak üçin ajaýyp we isleýän ýeriňizi bezemek maksadyny ýerine ýetirýär.

Çydamlylyk

Plastmassa we mata tegmillere we poslaýjy maddalara çydamly we ýarylmaga, ýarylmaga, çip, gabyk ýa-da çüýremäge ýykgyn etmeýär.

Reňk

UV inhibitorlary we stabilizatorlary agaçlarymyzy daşky gurşawyň zyýanly zaýalanmagyndan goraýar we ýeňil durnukly pigmentler bilen birlikde materialyň üstünde yzygiderli işleýär.

Howa garşylygy

Howa maglumatymyz dört möwsümiň hemmesine we yssy gün, garly gyşlar, duz sepmek we güýçli şemal ýaly dürli howa şertlerine garşy durmak üçin guruldy.

Pes hyzmat

Material sabyn we suw bilen aňsat arassalanýar we boýag, boýag ýa-da gidroizolýasiýa talap etmeýär.


Basseýn plýa beach salonynyň oturgyjynyň gapdalynda oturmak üçin ajaýyp ýoldaş bolan bolsa, içgileri we iýmitleri dynç almak üçin dogry ölçegdäki plastmassa stoly, ululygy 46 * 46 * 8 sm.

Ousus gün şöhlesiniň aşagyndaky bu açyk otagda okap, ýatyp ýa-da uklap bilýär. Boş wagtdan lezzet alyň!

Jikme-jik surat

YFL-L1306-2

  • Öňki:
  • Indiki: