Açyk Rattan ýumurtga asylýan oturgyç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok.

YFL-F015D

Ölçegi

95 * 198 sm

Düşündiriş

PE rattan + Demir

Arza

Öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, açyk meýdanda, myhmanhana we ş.m.

Wagt

Kemping, syýahat, oturylyşyk

Möwsüm

Allhli möwsümler Açyk we ýapyk

Strong Güýçli polat çarçuwasyna örtülen ýokary hilli rezin polietilen örülen ýumurtga oturgyç.Ergonomiki egri orta arka, tutuş bedeniňizi oňat goldaýar, günüň şöhlesinden we yssy howadan lezzet alýar

● Stend ygtybarly polat çarçuwadan gurlup, ygtybarly ylgamaga mümkinçilik berýär.Stendiň çarçuwasy uzak wagtlap ulanmak üçin poroşok bilen örtülendir

● Oturgyç ýassygy we baş ýassygy 100% poliester materialdan we poliester süýümli ýadrodan ýasalýar, bedeniňizi rahat we rahat duýýar

Simpleönekeý we döwrebap dizaýn bilen açyk howuz, bag, eýwan, balkon, howly, paluba üçin açyk örülen asma sebet oturgyjy, içerde ulanmak üçin hem amatly.

Rattan ýumurtgasy asylan swing oturgyjy, siz hemişelik ýatmak islärsiňiz

“Rattan ýumurtga asma swing” oturgyjy, uzak wagtlap açyk açyk eşik üçin altyn standartdyr.Atureetişen X stend dizaýny, ýykylmagynyň öňüni alyp biler.Softumşak, ýöne güýçli duýgur sintetiki görnüş Rattan, tebigy Rattandan has gowy geýýär.Daşarda we içerde ulanmak üçin amatly.Wicker Swing oturgyjy bilen dynç alyň!

Gazon, seýilgäh, uniwersitet şäherçesi ýa-da kenar ýakasy bolsun, açyk oazisiňizi döretmek üçin zerurdyr.Bu kaşaň oturgyçlar, açyk oazisiňizi nirede bolsa-da tamamlar.Ingalpyldawuk oturgyçlar aşa ýumşak dem alýan ýassyklar, janly OX Göz dokalan dizaýnlar, Wagtlaýyn stil we oýlanyşykly dizaýn, okamak, uklamak ýa-da diňe biraz wagt hezil etmek üçin amatly ýer berýär.

● Rattan materialy: UV goragly polietilen rezin örme

Usion Yassyk materialy: UV çydamly poliester mata

● Standart material: PE Rattan bilen demir

Asylan swing oturgyjyny gurnamak bir adam tarapyndan tamamlanyp bilner


  • Öňki:
  • Indiki: